Hà Nội: Phấn đấu cuối năm 2017 sẽ có 2.100 căn nhà tái định cư


  


Hiện nay, Thành phố đã thẩm định và đang bổ sung, hoàn thiện 6 đồ án quy hoạch, lập 20 đồ án quy hoạch phân khu, 4 đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị. Bên cạnh đó thành phố cũng đang quy hoạch cải tạo 28 khu chung cư cũ (trong đó đã hoàn thành 10 khu), nghiên cứu một số quy hoạch đặc thù và triển khai chủ trương xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chính sách pháp luật, Hà Nội đã hoàn chỉnh dự thảo Quy định về việc quản lý mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố. Thành phố cũng đã chỉ đạo lấy ý kiến đề xuất của các nhà đầu tư đang được giao lập quy hoạch các khu chung cư cũ về cơ chế cải tạo chung cư cũ để hoàn thiện, đồng thời đôn đốc 19 đơn vị chủ đầu tư được giao nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết cải tạo chung cư cũ.

Ngoài ra, Thành phố đã bố trí quỹ nhà tái định cư đối với các nhà nguy hiểm cấp D, ứng phó kịp thời trong mùa mưa bão, rà soát, cập nhật biến động tổng thể về quỹ nhà tái định cư, kiểm tra thực trạng các dự án nhà ở xã hội và rà soát, cập nhật chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội.

Song song với đó, thành phố Hà Nội cũng tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện dự án tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất...; tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020).

 

Thành phố cũng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đến nay, Thành phố đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân gần 1,6 triệu thửa đạt 97%, cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu đạt 93,5%, Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở hơn 151 nghìn căn đạt 85%, cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư được 12,3 nghìn căn hộ đạt 88%...)

Xuân Thắng

Theo Trí thức trẻ

 
 
 

Tin tức liên quan